Ombudsvrouw: zwangerschap verzwijgen voor de werkgever

DEN HAAG, 10 jan. - Zwangere sollicitantes en werkneemsters doen er het beste aan hun zwangerschap voor de werkgever te verzwijgen als ze problemen willen voorkomen. Die conclusie trekt de Stichting Landelijke Ombudsvrouw in Den Haag in een brochure die deze week is uitgebracht. Ondanks wetgeving en positieve uitspraken van het Europese Hof van Justitie gericht op bescherming van de positie van zwangere werkneemsters blijft hun positie kwetsbaar, aldus de Ombudsvrouw.

“Werkgevers vinden het vaak lastig zwangere vrouwen in dienst te nemen omdat ze tijdelijk niet inzetbaar zijn. Het komt nog regelmatig voor dat vrouwen niet worden aangenomen, dat ze in de proeftijd worden ontslagen of dat ze hun tijdelijke contract niet verlengd zien als gevolg van hun zwangerschap. Zolang vrouwen met dergelijke problemen worden geconfronteerd, is zwijgen het meest strategische advies”, schrijft de stichting.

De Ombudsvrouw beveelt aan niet in te gaan op vragen naar zwangerschap tijdens een keuring of bij een sollicitatiegesprek. “Ontslag op grond van zwangerschap is in strijd met de Wet gelijke behandeling. Omdat het bewijs van ongelijke behandeling in dit soort gevallen moeilijk te leveren is en duidelijke sancties in de wet ontbreken, kunnen vrouwen ook tijdens de proeftijd het beste hun zwangerschap verzwijgen.”