Nettowinst VNU

Gisteren werd op deze pagina de nettowinst van uitgever VNU foutief weergegeven.

In plaats van de nettowinst werden de afschrijvingen over de laatste tien jaar getoond. Onze verontschuldigingen hiervoor. VNU maakte bekend dat de nettowinst vorig jaar is gedaald tot 145 miljoen gulden, tegen 158 miljoen in 1989.