Londen wil grotere inzet WEU in Golf

DEN HAAG, 10 jan. - Groot-Brittannie heeft de mede-lidstaten van de Westeuropese Unie (WEU) gevraagd meer schepen naar de Golf te sturen. Het verzoek betreft mijnenvegers en mijnenjagers. In de Golf zijn tot nu toe geen vijandelijke mijnen gevonden. In 1987 stuurde Nederland twee mijnenjagers naar de Golf.

Het kabinet wil op dit moment niet op het Britse verzoek ingaan. Het verzoek van de Britten aan de andere WEU-leden die militair aanwezig zijn in de Golf, werd gedaan tijdens een bijeenkomst van een ad hoc groep van hoge ambtenaren van de WEU-landen, dinsdag in Parijs. Zij onderzoeken welke middelen in de Golf nodig zijn en zij coordineren de opdrachten van de verschillende nationale marines in de Golf. Al eerder vroegen de Britten genie-troepen, medische hulp, eenheden voor ontsmetting bij chemische oorlogvoering, en munitie. Aan het laatste verzoek heeft Nederland gehoor gegeven.

Binnen de WEU wordt geprobeerd om voor 15 januari te inventariseren tot welke acties in de Golf de individuele lidstaten bereid zijn. In tijden van conflict zou het opruimen van mijnen noodzakelijk kunnen worden. Ook wordt de WEU-landen gevraagd om Britten en Amerikanen bij te staan bij mogelijke landingsacties en daarbij verdediging en ondersteuning te bieden. Op 17 januari komen de ministers van defensie en van buitenlandse zaken van de WEU-landen in Parijs bijeen om de gezamenlijke inspanning te bespreken.

Morgen debatteert de Tweede Kamer over het besluit van het kabinet om de drie Nederlandse marineschepen in de Golf onder Amerikaans tactisch commando te plaatsen als er vijandelijkheden in de Golf uitbreken. Tevens heeft Nederland besloten medische teams naar de Golf te sturen en opvangmogelijkheden voor gewonden in Nederland in te richten. Die bijdrage acht de regering op dit moment voldoende. In de Tweede Kamer bestaat voldoende steun voor deze uitbreiding van activiteiten in de Golf.