Geen werkvergunning asielzoekers

DEN HAAG, 10 jan. - De regering wijst de mogelijkheid af om op ruimere schaal werkvergunningen te geven aan asielzoekers die in afwachting zijn van een beslissing over hun aanvraag voor een verblijfsvergunning.

Minister De Vries (sociale zaken) en staatssecretaris Kosto (justitie) schrijven dit in een brief die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet had vorig jaar als reactie op het rapport Allochtonenbeleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) te kennen gegeven de toelating van asielzoekers tot de arbeidsmarkt in beraad te nemen.

Volgens de bewindslieden is er geen enkele reden om asielzoekers tot de arbeidsmarkt toe te laten, omdat er in de “lage en ongeschoolde functies” waarvoor zij in principe in aanmerking zouden komen, sprake is van hoge werkloosheid. Vorig jaar is slechts in enkele honderden gevallen een werkvergunning afgegeven. “Het beleid is erop gericht dit aantal in 1991 zo mogelijk tot nul te reduceren, omdat elke plaatsing van een buitenlander in principe ten koste gaat van de plaatsing van een binnenlandse werkloze, al dan niet uit een minderheidsgroep”, aldus de brief.

Justitie is bang dat tewerkstelling van asielzoekers “een integratie-effect” heeft, waardoor eventuele uitzetting later wordt bemoeilijkt. Het ministerie is ook bevreesd valse verwachtingen te wekken ten aanzien van de kansen op een verblijfsvergunning. “Bovendien kan van tewerkstelling van asielzoekers een aanzuigende werking uitgaan.”