F. C. de Leeuw

F. C. de Leeuw is benoemd tot lid van de raad van commissarissen bij de participatie- en beleggingingsgroep Halder Holdings bv in Den Haag waarvan Elsevier-topman prof.dr. P. J. Vinken het voorzitterschap bekleedt. De Leeuw was voordien voorzitter van de raad van bestuur van de accountantsmaatschap TRN-Groep en lid van de Board of Governors van Touche Ross International. Hij is nu lid van de raad van toezicht van de TRN Groep.