Extra politieteams in A'dam tegen overvallen

AMSTERDAM, 10 jan. - De Amsterdamse politie gaat extra mensen inzetten om het de laatste weken sterk in aantal toegenomen overvallen op winkeliers en hotels in de hoofdstad te bestrijden. Er zullen speciale teams worden geformeerd onder leiding van hoofdinspecteur R. Graeve. Enkele jaren gelden leidde Graeve niet zonder succes de zogeheten Frusti-teams, die zich speciaal richtten op het grote aantal bankovervallen.

Het vorig jaar gold bij de Amsterdamse politie als speciale prioriteit de vermindering van het aantal straatovervallen, omdat dit het gevoel van onveiligheid bij onder burgers vergroot. Het gevolg was dat in 1990 inderdaad veel minder mensen op straat werden bedreigd of overvallen. Volgens een woordvoerder liep het aantal gewapende overvallen vorig jaar over de hele linie terug, maar sinds 21 december zijn er plotseling veel meer overvallen op winkels gepleegd, waarbij doden en gewonden vielen.

Enkele dagen geleden werd bij een overval op een snackbar in Amsterdam-Oost de eigenaar doodgeschoten. Dinsdag drongen drie mannen een school binnen waar juist acht leden van de Ouderraad vergaderden. Onder bedreiging van een vuurwapen moesten zij geld en kostbaarheden afgegeven.

“We moeten nu een nieuwe prioriteit stellen”, aldus de politie-woordvoerder. “Overvallen op winkels zijn ten minste zo traumatisch als die op straat, vooral als daar, zoals dikwijls het geval is, vuurwapens bij te pas komen.”

Vandaag is er druk overleg gepleegd tussen de politie, het Amsterdamse Ondernemersvereniging en de Kamer van Koophandel over de aard van de politiemaatregelen. Voorzitter Kamminga van het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond drong onlangs in zijn nieuwjaarstoespraak al aan op krachtige maatregelen tegen criminaliteit gericht tegen winkeliers en andere middenstanders.

De VVD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad vraagt B en W er bij het kabinet op aan te dringen financiele middelen ter beschikking te stellen voor speciale preventieprojecten en de bestaande financiele belemmeringen op het betalen met creditcards achterwege te laten.