Duitsland betaalt eigen EG-steun

ROTTERDAM, 10 JAN. Duitsland financiert voor een belangrijk deel zelf de steun van de Europese Gemeenschap aan de voormalige DDR. Dat becijferde het gezaghebbende Kolner Institut der deutschen Wirtschaft (IW) op basis van modelberekeningen.

De Europese commissie schat de EG-steun aan het oostelijk deel van Duitsland in vier jaar op 2, 35 miljard ecu (op bijna 6 miljard gulden). Het verenigde Duitsland zal volgens het IW driekwart daarvan extra aan de Europese Gemeenschap bijdragen.

Als de economische ontwikkeling in de voormalige DDR tegenvalt, zal Brussel meer steun moeten verstrekken. Mocht de Europese steun in werkelijkheid op het dubbele van het geraamde bedrag uitkomen (4, 7 miljard ecu), dan zou de Duitse bijdrage op “bijna de helft” uitkomen.

Sinds de vereniging telt Duitsland 79 miljoen inwoners, een kwart meer dan het voormalige West-Duitsland. Dat betekent een aanzienlijke toename van de btw-inkomsten waarvan een vast percentage aan de Europese begroting wordt afgedragen. Het IW veronderstelt in de berekeningen dat deze Duitse bijdrage toeneemt omdat de economie in oostelijk Duitsland zich na een zwakke periode snel zal herstellen.

De structurele economische hulp vanuit Brussel zal afnemen naarmate de economie zich in oostelijk Duitsland herstelt. De landbouwuitgaven van de Gemeenschap zullen daarentegen stijgen. De eerste jaren is veel geld nodig om de produktiviteit van de landbouwsector te verhogen. Dat zal uiteindelijk de overcapaciteit in de landbouwsector van de Gemeenschap vergroten. Dat drukt extra op de Europese begroting omdat Brussel de plicht heeft overschotten op te kopen. De totale EG-uitgaven voor de landbouw bedragen zo'n 55 procent van de begroting (120 miljard gulden) van de Gemeenschap. De regering in Bonn heeft steeds gesteld dat ze wil vermijden dat andere lidstaten van de EG moeten opdraaien voor het economische herstel van de ex-DDR. Dat neemt niet weg dat de rente in Duitsland intussen flink is gestegen, doordat het fors moet lenen op de kapitaalmarkt, en bijgevolg ook de rente in de omringende Europese landen.