Diplomaten van EG-landen spreken over sfeer van nervositeit; 'Met Irakezen is geen dialoog mogelijk'

BRUSSEL, 10 jan. - Er is geen dialoog mogelijk met Irak, zo heeft de Luxemburgse minister van buitenlandse zaken, Jacques Poos, vanochtend in een radio-vraaggesprek gezegd. Poos, die de EG-ministerraad voorzit, sprak over de komende missie van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties naar Bagdad.

Poos, die de afgelopen dagen overleg heeft gevoerd met zijn Algerijnse collega Ghozali en de Jordaanse koning Hussein, heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Perez de Cuellar, aangemoedigd om naar Bagdad te gaan voor een uiterste poging Saddam Hussein te bewegen de VN-resoluties uit te voeren. Maar hij zei “weinig hoop te koesteren, omdat er met de Irakezen geen dialoog mogelijk is”.

Topambtenaren van de ministeries van buitenlandse zaken van de EG vergaderen vandaag in Luxemburg om zich te beraden op de volgende stappen tegenover Irak. In diplomatieke kringen in Brussel wordt gesproken over een “sfeer van nervositeit” nadat het overleg tussen Baker en Tareq Aziz in Geneve gisteren op een mislukking is uitgelopen.

Die mislukking maakt een poging van EG-zijde om tot een vergelijk te komen des te dringender, zo zei vanmorgen een Belgische diplomaat. Hoewel er tot vanmorgen nog geen officieel antwoord was op het EG-voorstel om in Algiers een gesprek te arrangeren tussen de Iraakse minister van buitenlandse zaken, Tareq Aziz, en de 'troika', de ministers van buitenlandse zaken van Luxemburg, Italie en Nederland (de huidige, vorige en volgende voorzitter van de Europese Gemeenschap), bleek uit de mededelingen van de Iraakse minister op zijn persconferentie in Geneve dat daar geen kans op is. Wel is de troika welkom in Bagdad.

Intussen wordt koortsachtig geprobeerd om alsnog een diplomatiek initiatief uit te werken om het uitbreken van een oorlog te voorkomen. Met de Europese en Arabische hoofdsteden wordt overlegd, maar ook met Joegoslavie, dat op het ogenblik voorzitter is van de beweging van Niet-gebonden landen.

Niet uitgesloten is dat de ministers van buitenlandse zaken van de EG op korte termijn worden bijeengeroepen om te vergaderen over de mogelijkheid alsnog een ontmoeting van de troika met Tareq Aziz te beleggen. Daar zal met name een Frans initiatief aan de orde komen.

De vrees bestaat echter dat het Franse plan, dat er, naar verluidt, vanuit gaat dat Irak voor het verstrijken van het VN-ultimatum zijn volledige terugtrekking uit Koeweit aankondigt, in ruil waarvoor een internationale conferentie wordt beloofd waar de Palestijnse kwestie aan de orde komt, voor verdeeldheid binnen de EG zal zorgen. De VS zijn scherp gekant tegen een dergelijke koppeling van de twee problemen. Met name Nederland en Groot-Brittannie willen dat de Twaalf volstrekt gezamenlijk blijven opereren en dat er geen twijfel kan ontstaan aan de eenheid binnen de internationale coalitie.

    • Frits Schaling