Dipl.ing. H. G. Phol; drs. J. G. Wackwitz

Dipl.ing. H. G. Phol (59) is benoemd tot lid van de raad van commissarissen bij de Koninklijke Nedlloyd Groep nv in Rotterdam. Pohl vervult de vacature die ontstaat doordat drs. J. G. Wackwitz als commissaris zal aftreden wegens het bereiken van de leeftijdsgrens. Pohl is voorzitter van de raad van bestuur van Deutsche Shell AG in Hamburg.