De verklaring van Tareq Aziz

Hieronder fragmenten van de verklaring en de persconferentie van de Iraakse minister van buitenlandse zaken, Tareq Aziz, na afloop van zijn ontmoeting in Geneve gisteren met zijn Amerikaanse collega James Baker:

“Hij (Baker) heeft lang gesproken over de veronderstellingen van zijn regering over de misrekeningen door Irak, en (... ) op dat punt maakte ik hem duidelijk dat we geen misrekeningen gemaakt hebben. Wij zijn ons vanaf het allereerste begin geheel bewust geweest van de toestand. En ik vertelde hem dat wij een hoop gepraat hadden gehoord van zijn kant en van de kant van president Bush dat de Irakezen de boodschap niet hadden begrepen, dat ze niet weten wat er zich om hen heen afspeelt etcetera (... ) Ik vertelde hem dat ook als we elkaar verscheidene maanden eerder hadden ontmoet, ik hem zou hebben gezegd dat we alles weten.”

“Wij weten wat de stationering van uw troepen in het gebied betekent. Wij weten wat de resoluties die u aan de Veiligheidsraad (van de VN) oplegde betekenen. En wij kennen alle feiten over de toestand, de politieke feiten, de militaire feiten en de andere feiten... “

“In professioneel opzicht was het een serieuze ontmoeting. Wij luisterden beiden heel nauwkeurig naar elkaar. Wij gaven elkaar tijd genoeg om elk onze visie, de informatie die we wilden overbrengen over te brengen (... ) Over dit aspect van de besprekingen ben ik tevreden.”

Maar we hadden ernstige, grote meningsverschillen over de zaken waar we over moesten spreken. De heer Baker herhaalde het zeer bekende Amerikaanse standpunt. Hij is slechts in een kwestie geinteresseerd - dat is de toestand in de Golf, en de resoluties van de Veiligheidsraad over die toestand. Ik vertelde hem heel duidelijk dat wat er in ons gebied op het spel staat vrede, veiligheid en stabiliteit is.''

Wat er op het spel staat is het lot van het hele gebied, het gebied dat al verscheidene decennia heeft te lijden onder oorlogen, instabiliteit, moeilijkheden.

“Als u bereid bent om vrede tot stand te brengen in het gebied, een omvattende, duurzame, gewone vrede voor het hele Midden-Oosten, dan zijn wij bereid om mee te werken... “

“Hij (Baker) zei dat hij niet gelooft dat wat op de tweede augustus is gebeurd (de invasie van Koeweit) en daarna omwille van de Palestijnse zaak geschiedde of om de Palestijnen te helpen. Ik legde hem de geschiedenis uit van de Iraakse belangstelling voor de Palestijnse kwestie. Ik legde hem uit dat de Palestijnse kwestie een zaak is van nationale veiligheid voor Irak. Als de Palestijnse kwestie niet wordt opgelost, voelen we ons niet veilig in ons land, omdat er oorlogen in het verleden zijn geweest. Irak heeft meegedaan in die oorlogen, Israel heeft Irak in 1981 aangevallen, en wij verwachtten dit jaar, vorig jaar een Israelische aanval op Irak. In maart en april vorig jaar verwachtten wij zo'n aanval (... ) Daarom is het een zaak van Iraakse veiligheid en ook van Arabische veiligheid om er op toe te zien dat de Palestijnse kwestie op een goede manier wordt opgelost...

“Ik heb uitgebreid over de koppeling gesproken van de zaken in het gebied. En ik vertelde hem dat wanneer wij over een koppeling spreken, wij serieus en oprecht zijn... “

“De toon van zijn uitspraken was diplomatiek en beleefd. Ik heb daar net zo op gereageerd. Maar de inhoud van wat hij zei bestond uit veel dreigementen. (... ) En ik zei hem dat wij niet zullen toegeven aan dreigementen”

Gevraagd of Irak Israel zou aanvallen bij een Amerikaanse aanval op Irak, antwoordde Tareq Aziz: “Ja, absoluut”. Aziz