Dantzig-Koeweit

Het betoog van Shimshon Arad (NRC Handelsblad, 29 december) is wel belangwekkend maar niet overtuigend, al was het maar omdat in zijn argumentatie enige gedachtengangen door elkaar lopen en weinig dwingende conclusies worden getrokken, zoals die dat het enige alternatief van de oorlog tegen Irak een capitulatie zou zijn - zoals eens voor Hitler.

In werkelijkheid zou men de onmiskenbaar effectieve blokkade aan de Golf voorlopig kunnen voortzetten; tenzij dit praktisch onmogelijk wordt gemaakt door de excessieve omvang van de door president Bush gestationeerde troepenmacht (tot onbehagen en verbazing van Amerikaanse kant).

Zinvoller dan historische exercities van deze aard is het overwegen van de concrete problemen van de situatie en van de gevolgen van een aanvalsoorlog tegen Irak. Zoals: - hoeveel slachtoffers er gaan vallen aan beide kanten, ook onder de burgerbevolking van Koeweit en Irak - en dan laat ik de heerlijkheden van een atomair bombardement nog buiten beschouwing. - hoe - na een 'gewonnen' oorlog - het bezettingsregime zal gaan functioneren in een onbekend en waarschijnlijk grotendeels vijandig land. Waarop men zeker niet zal kunnen terugvallen, is een grotendeels sympathiserende bevolking als in Zuid-Korea; de situatie zal of kan toch meer op die in Vietnam gaan lijken. - de verhouding - in deze uiteraard penibele situatie - tot de omliggende landen, en dus vooral tot Syrie en Iran, naar welk land (als Perzie) 'de Golf' is genoemd die kort geleden nog tegen dit land moest worden verdedigd.

    • Dr. E. M. Janssen