Consumenten en winkeliers maken front tegen banken

ROTTERDAM, 10 JAN. Consumenten en winkeliers slaan daadwerkelijk de handen ineen om te voorkomen dat de banken eenzijdig besluiten hen de kosten van het betalingsverkeer in rekening te brengen. Consumentenbond en de ondernemersorganisaties KNOV en NCOV hebben hierover gisteren overleg gevoerd.

Het ongebruikelijke verbond is gevormd vooruitlopend op hernieuwd overleg over verdere invoering van tarieven voor betaaldiensten. De meeste Nederlandse banken willen bedrijven en particulieren kosten in rekening brengen voor allerlei diensten zoals het gebruik van acceptgirokaarten, betaalautomaten en dergelijke. Een aantal vraagt al voor bepaalde betaaldiensten vergoedingen. Omdat de banken de kosten uit de hand vinden lopen, willen ze het tarievensysteem uitbreiden.

Overleg hierover heeft tot nu toe geen compromissen opgeleverd. Minister Kok heeft de Nederlandse Vereniging van Banken en organisaties van bedrijven en consumenten opgeroepen het vorig jaar vastgelopen overleg te hervatten.

KNOV, NCOV en Consumentenbond vinden dat de banken allereerst meer inzicht moeten geven in hun werkelijke kosten en dat vervolgens moet worden onderzocht hoe de kosten door de betrokken partijen kunnen worden verminderd. In de loop van deze maand zullen de banken gesprekken voeren met de betrokkenen.