Conflict Belgie en Nederland over vuile Maas

DEN HAAG, 10 jan. - De onderhandelingen tussen Belgie en Nederland over de waterverdragen zijn opnieuw in een impasse geraakt.

De Nederlandse delegatie heeft daarom besloten de verdragen, die onder meer tot een schonere Maas en Schelde moeten leiden, zelf uit te werken. In april zullen deze teksten aan de Belgen worden voorgelegd.

Dit is gisteren in Middelburg bekend gemaakt na een gesprek tussen Gedeputeerde Staten van Zeeland en de Nederlandse delegatieleider, oud-premier Biesheuvel. De Nederlandse onderhandelingsdelegatie toonde zich “zeer teleurgesteld” over de opstelling van Belgie.

Het conflict spitst zich toe op de vervuiling van de Maas. Eind december heeft de Belgische delegatieleider Poppe aan Biesheuvel laten weten dat het Belgische standpunt over de kwaliteit van de Maas onveranderd is. Die opvatting laat onder meer vervuiling van het rivierwater met zware metalen en organische microverontreinigingen toe en is voor de Nederlandse regering onaanvaardbaar. Volgens het Belgische standpunt is geen schoonmaak van de Maas in Wallonie nodig. Zou Nederland aan de eis tot sanering van de hele Maas vasthouden, dan moet het de noodzaak daarvoor aantonen en een financiele bijdrage leveren. De Maas is in Nederland onder meer van belang voor de drinkwatervoorziening.

In Belgie is geopperd Nederland per pijpleiding schoon water te leveren, wat goedkoper zou zijn dan sanering van het hele Maasbekken. Volgens de Nederlandse regering gaat een dergelijke suggestie voorbij aan de kern van de zaak dat de hele Maas schoon en gezond moet worden. Nederland meent ook dat Belgie internationale afspraken zoals de besluiten op de ministeriele Noordzeeconferenties, EG-richtlijnen en aanbevelingen van de Interparlementaire Beneluxraad negeert.

De impasse bij de onderhandelingen betekent dat ook de toegankelijkheid van de Antwerpse haven in het geding blijft. Aan de al jaren bestaande Belgische wens om de Westerschelde te verdiepen heeft Nederland steeds als voorwaarde een akkoord over de schoonmaak van Maas en Schelde verbonden. De Nederlandse regering houdt aan die koppeling ook nu vast, zo werd gisteren duidelijk. Over de waterverdragen worden, met tussenpozen, al sinds 1970 onderhandelingen gevoerd. In 1975 kwam het tot een akkoord tussen de regeringen. De verdragen werden vervolgens niet door de parlementen bekrachtigd, vooral als gevolg van interne Belgische (Vlaams-Waalse) tegenstellingen.