CDA sluit WAO uit van nadere bezuinigingen

DEN HAAG, 10 jan. - WAO, Ziektewet en de koppeling tussen lonen en uitkeringen zijn voor de CDA-fractie in de Tweede Kamer geen bezuinigingsposten in het kader van de 'tussenbalans'. Financieel-woordvoerder Terpstra van de CDA-fractie zegt dit in een vraaggesprek met het vakbondsblad CNV-Opinie.

Het kabinet is gisteren begonnen met het opstellen van de tussenbalans, een ombuigingsoperatie waarbij minster Kok (financien) in deze kabinetsperiode de overheidsuitgaven met tien miljard gulden wil verminderen en waarbij hij via een lastenverhoging vier miljard extra wil ontvangen. Over deze verdeling en de omvang is gisteren nog niet gesproken, maar wel is bekeken op welke terreinen in principe zou kunnen worden bezuinigd.

Volgens Terpstra is het “onzin” om te zeggen dat de WAO en Ziektewet een financieel probleem vormen. “De betaalbaarheid is een zaak voor werkgevers en werknemers. Daar heeft de overheid, behalve als werkgever, verder niets mee te stellen. En die betaalbaarheid is geen enkele probleem”, meent Terpstra.

De opvatting van Terpstra lijkt haaks te staan op de opmerking van zijn partijgenoot, premier Lubbers. Afgelopen dinsdag zei Lubbers voor de Vara-televisie dat de WAO alleen moet gelden voor ongevallen die in werktijd gebeuren. Volgens Lubbers moeten we “heel goed kijken” naar andere Europese landen waar de arbeidsongeschiktheidsverzkering alleen geldt voor beroepsrisico's en niet te snel zeggen “wij doen het beter”.

In de CDA-fractie waren er volgens Terpstra eerst wel mensen die zeiden 'laten we de WAO-problematiek aanpakken'. Maar nu vindt de CDA-fractie en coalitiepartner PvdA dat het kabinet moet afwachten hoe de afspraken uitpakken die werkgevers en werknemers hebben gemaakt in het zogenoemde Najaarsoverleg. Pas als blijkt dat de afspraken van vorig jaar november geen effect hebben, kunnen wat CDA en PvdA betreft hardere maatregelen worden getroffen.

VNO-werkgeversvoorzitter Van Lede pleitte gisten op zijn maandelijkse persconferentie voor “een hardere aanpak van de WAO”. Van Lede: “Het pakket is onvoldoende. We wachten nog steeds op maatregelen van de wetgever en van de vakbeweging.”

Volgens de CDA-fractie moet het kabinet voor een bedrag van vijftien miljard gulden bezuinigingen. Dit bedrag is 'gevonden' door de stofkam te halen door tal van overheidssubsidies, zegt Terpstra. “De gemiddelde Nederlander zal er, doordat hij voor de overheidsdiensten meer gaat betalen, 1, 25 procent aan inkomen op achteruit gaan. Ik vind het wat te ver gaan om te zeggen dat de mensen voor zo'n bedrag niet moeten zeuren, maar er is wel sprake van een een offer tussen aanhalingstekens.”