Bush: ik ben ontmoedigd door overleg in Geneve

WASHINGTON, 10 jan. - De Amerikaanse president, George Bush, heeft gisteren gezegd dat na de “totale afwijzing” door Irak van druk om zich uit Koeweit terug te trekken de beslissing of het al dan niet oorlog zal worden in handen ligt van de Iraakse leider Saddam Hussein.

Over het overleg tussen zijn minister van buitenlandse zaken, James Baker, en diens Iraakse ambtgenoot Tareq Aziz in Geneve merkte Bush op: “Ik ben ontmoedigd (... ) Maar ik zal niet opgeven. We moeten het blijven proberen. Maar dit was een stijve arm, een totale afwijzing”, aldus Bush gisteren op een persconferentie in Washington. De uitdrukking 'stijve arm' is ontleend aan het Amerikaanse voetbal en wordt gebruikt wanneer iemand met gestrekte arm een rennende tegenstander afweert.

“Ik heb de hoop op een vreedzame afloop nog niet opgegeven”, verklaarde hij niettemin. “Het is niet te laat. Maar nu, net als eerder, is het aan Saddam Hussein om te beslissen of hij vrede of oorlog kiest”, aldus de president, die een sombere indruk maakte.

“Niets dat ik vandaag heb gezien, niets geeft mij aanleiding om te geloven dat deze man (Saddam) redelijk zal zijn. Ik heb nu minder het gevoel dat hij tot inkeer zal komen. Maar ik zal het blijven proberen tot het bittere einde”, zei Bush.

Bush, die telefonisch overleg voerde met VN-secretaris-generaal Javier Perez de Cuellar, met wie hij ook afgelopen weekeinde al sprak, zei dat hij geen bezwaren had tegen plannen voor een missie naar Bagdad van diens kant.

De Amerikaanse president herhaalde zijn standpunt dat het Huis van Afgevaardigden en de Senaat snel een resolutie moeten aannemen waarin het eventuele gebruik van geweld wordt goedgekeurd. Daardoor zou de positie van de Verenigde Staten tegenover Irak volgens hem sterker worden.

Over de Iraakse minister Aziz merkte Bush op dat deze zijn argumenten tijdens zijn persconferentie in Geneve, die de Amerikaanse president grotendeels zelf op de televisie zag, op zichzelf voortreffelijk had gepresenteerd. “Ik vond het een zeer rationele presentatie, maar hij was verkeerd”, zo stelde Bush.

Intussen hebben de VS aangekondigd dat de nog resterende vijf Amerikaanse diplomaten in Bagdad op 12 januari Irak zullen verlaten. Baker verklaarde gisteren dat de Amerikaanse zaakgelastigde in Bagdad, Joe Wilson, van de Iraakse autoriteiten de verzekering had gekregen dat de diplomaten niets in de weg zou worden gelegd. Ook in Algiers hebben de Amerikanen een begin gemaakt met de evacuatie van het niet-diplomatieke personeel op hun ambassade met het oog op het uitbreken van een eventuele oorlog in de Golf. (Reuter, AP, AFP)