Bush geprezen

In Suriname leidde de stopzetting van de Nederlandse ontwikkelingsgelden tot inzakking van de economie omdat dat hetzelfde effect had als een totale economische boycot. De militairen onder leiding van Bouterse bleven echter aan de macht.

Iets dergelijks zal gebeuren bij een voortgezette boycot van Irak door de rest van de wereld: het land wordt gereduceerd tot een arm Derde-wereldland, maar de militairen onder leiding van Saddam Hussein blijven aan de macht en zij zullen de noodzaak niet inzien Koeweit te verlaten. Hun macht kan bij toenemende isolering van de rest van de wereld alleen nog maar toenemen. En intussen verandert de demografie van Koeweit langzamerhand tot een leeg stuk woestijn.

De pogingen van de Nederlandse regering en van de PvdA om zonder Von Clausewitz' dictum, dat oorlog voortzetting van de politiek is met andere middelen, politiek te bedrijven zijn derhalve tot mislukken gedoemd. Wie de vrede wil bereide zich voor op de oorlog. President Bush valt te prijzen dat hij dit spreekwoord ter harte heeft genomen.

    • A. Hoogendoorn Lochem