Bonn: geen stop op stroom Sovjet-joden

BONN, 10 jan. - De federale Duitse regering is gisteren met de deelstaten overeengekomen geen beperkingen op te leggen aan het aantal joden dat uit de Sovjet-Unie naar de Bondsrepubliek mag emigreren.

Minister Schauble van binnenlandse zaken verklaarde dat verzoeken van joden in de Sovjet-Unie geval voor geval zullen worden bekeken maar dat een ruimhartig toelatingsbeleid zal worden gevolgd, ondanks de recente maatregelen ter beperking van de immigratiestroom. De immigranten zullen gelijkelijk over de verschillende deelstaten worden verspreid. In mei van het afgelopen jaar opende de toenmalige DDR de grenzen voor joden uit de Sovjet-Unie. Sinds die datum hebben zich 3.700 joden, van wie velen het groeiende anti-semitisme in de Sovjet-Unie vrezen, in Duitsland gevestigd. (Reuter)