Weekstaat van De Nederlandsche Bank; Rente omlaag door sterke gulden

AMSTERDAM, 9 JAN. De Nederlandsche Bank verblijdde begin deze week de geldmarkt met de verlaging van het tarief op de nieuwe speciale belening tot 8, 8 procent. De vorige belening, die tot gisteren liep, kende nog een rente van 8, 9 procent.

Met deze stap maakte de Bank direct gebruik van de ruimte voor renteverlaging die door het aantrekken van de koers van de gulden ten opzichte van de D-mark was ontstaan. De koers van de D-mark ligt momenteel op 1, 1275 gulden tegen 1, 1282 gulden begin van het jaar. Ter bescherming van de positie van de gulden had de Bank eind vorig jaar het tarief op de speciale belening nog in drie stappen verhoogd van 8, 3 naar 8, 9 procent.

De nu doorgevoerde verlaging van het tarief op de speciale belening maakt duidelijk dat de Bank een iets lagere rente op de geldmarkt wenselijk acht. Om deze rentedaling te bewerkstelligen is ook de toewijzing op de belening naar verwachting aan de ruime kant geweest.

De jongste belening kent een omvang van 3, 1 miljard gulden. In de weekstaat staat nog de vorige belening van bijna 4 miljard gulden vermeld.

Dat de nieuwe belening inderdaad voor enige ontspanning op de geldmarkt heeft gezorgd, kan worden afgelezen aan het verloop van het daggeldrente. Dit tarief lag afgelopen week voortdurend op 9, 5 procent, maar zakte gisteren weg tot net boven de 9, 3 procent. De langere geldmarkttarieven konden echter niet of nauwelijks profiteren van de maatregel van de Bank. Zo ligt het drie maands interbancaire tarief momenteel op circa 9, 6 procent, een stijging met bijna 0, 2 procentpunt vergeleken met vorige week.

De oorzaak voor deze rentestijging moet in Duitsland worden gezocht. In Duitsland is momenteel sprake van een krappe geldmarkt met daggeldrentes die boven het officiele Lombardtarief van 8, 5 procent liggen. De banken maken van deze situatie dankbaar gebruik door in ruime mate krediet op te nemen bij de Bundesbank tegen dit relatief goedkope Lombardtarief. De Bundesbank is hier echter minder gelukkig mee, omdat de Lombardkredieten zijn bedoeld als noodfaciliteit. Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, kan de Bundesbank kiezen tussen enige verruiming van de geldmarkt waardoor de marktrente weer beneden het Lombardtarief zal zakken, of voor verhoging van het Lombardtarief. In de afgelopen jaren is het meermalen voorgekomen dat overmatig gebruik van de Lombardfaciliteit aanleiding is geweest voor verhoging van dit tarief.

Aangezien Bundesbank-president Pohl gisteren nog eens duidelijk heeft gemaakt weinig ruimte te zien voor een lagere rente in Duitsland, gelet op de huidige begrotingsperikelen, houdt de dreiging van een officiele tariefsverhoging in Duitsland nadrukkelijk aan.

Bron: NMB Postbank Groep