Topman van Nedlloyd Lijnen plotseling weg

ROTTERDAM, 9 JAN. Th. M. Oostinjen (43) vertrekt op 1 februari onverwacht als directievoorzitter van Nedlloyd Lijnen, de scheepvaartdivisie van de Koninklijke Nedlloyd Groep. Oostinjen die sinds 1 mei 1987 de leiding over Nedlloyd Lijnen heeft, wil geen nadere toelichting op zijn vertrek geven.

Nedlloyd maakte in oktober bekend dat het concern over 1990 verlies zal lijden, onder meer door de slechte gang van zaken bij Nedlloyd Lijnen. Daarom voert die divisie nu een versnelde reorganisatie door die 720 van de 5400 banen zal kosten. Nedlloyd zegt dat de verliezen zijn toe te schrijven aan de hoge brandstofkosten, de lage stand van de dollar, onder druk staande vrachttarieven en tegenvallende integratiekosten van het in 1989 overgenomen Duitse wegtransportbedrijf Union Transport.

Financieel analisten sluiten niet uit dat het verlies over 1990 circa300 miljoen gulden zal bedragen. Daarom meent de financiele wereld dat op korte termijn bij het transportbedrijf verdergaande maatregelen moeten worden genomen om het vertrouwen van de beurs te winnen. Het aandeel Nedlloyd noteerde rond het middaguur 35 gulden bij een intrinsieke waarde van omstreeks zeventig gulden. De raad van bestuur van Nedlloyd zegt dat hij 'grote waardering' heeft voor de 'stuwende rol' die Oostinjen heeft vervuld in de voorbereiding en uitvoering van de strategische herpositionering van Nedlloyd Lijnen. Vanochtend was op het hoofdkantoor van Nedlloyd niemand bereikbaar voor nader commentaar op het plotselinge vertrek van Oostinjen.