Ter Beek in verzet tegen inkrimping op defensie

DEN HAAG, 9 jan. - Minister Ter Beek (defensie) verzet zich fel tegen de plannen van minister Kok (financien) om bij het opmaken van de tussenbalans drastischer te bezuinigen op defensie. Bij die tussenbalans moet het kabinet van minister Kok 14 miljard gulden ombuigen vanwege tegenvallende belastinginkomsten en hogere uitgaven.

Kok houdt het voor mogelijk om op defensie 1, 4 miljard extra te bezuinigen in de periode 1992 tot en met 1994. Ter Beek is slechts bereid om 720 miljoen in te leveren. Dit heeft hij het kabinet in een vertrouwelijke brief laten weten.

Ter Beek schrijft dat de reorganisatie bij defensie en de uitrusting van een kleiner, meer efficient leger ernstig in gevaar komen als er op defensie nog meer moet worden bezuinigd. De herstructurering van de krijgsmacht komt dan in gevaar en Nederland zal niet aan zijn internationale verplichtingen kunnen blijven voldoen, aldus Ter Beek.

Op zijn begroting heeft minister Ter Beek voor de periode 1991-1995 nu al een bedrag van 2, 4 miljard bezuinigd. Het personeelsbestand loopt in die periode terug met vijftien procent. Van de 700 miljoen gulden die volgens de huidige plannen in 1991 al moet worden gesnoeid nog voor extra bezuinigingen in het kader van de tussenbalans, komt 366, 5 miljoen voor rekening van de landmacht.

Pag. 3: .

Ter Beek: gevechtskracht krijgsmacht op peil houden

De extra bezuinigingen moeten volgens Defensie worden gevonden in uitstel van aanschaf van materieel en het uitsmeren van leveringen over een aantal jaren. Ook zullen de plannen voor aangepaste krijgsmachtonderdelen en hun uitrusting vertraagd moeten worden ingevoerd. Ter Beek waarschuwt zijn collega-ministers dat de gevechtskracht op peil zal moeten worden gehouden omdat de bezuinigingen anders een averechts effect krijgen en er later toch weer grotere bedragen moeten worden uitgetrokken.

Op Defensie neemt de kritiek op het beleid van minister ter Beek de laatste weken toe. Hem wordt verweten dat hij niet openlijk stelling neemt tegen de aantasting van zijn begroting. Minister Van den Broek van Buitenlandse zaken heeft wel verzet aangetekend tegen al te drastische bezuinigingen op Defensie. Ter Beek wil om partijpolitieke redenen het verzet tegen de aantasting van zijn begroting voorlopig binnenskamers voeren. Midden februari zal Ter Beek zijn defensienota over de toekomst van de krijgsmacht aan de Tweede Kamer sturen.