Ruzie in bestuurstop van Akzo: Berghuis weg, Van Lede komt

ROTTERDAM, 9 JAN. Akzo verliest in april de helft van het huidige bestuur. Drs. J. Berghuis verlaat het Arnhemse chemieconcern wegens “een verschil van mening over de bedrijfsvoering” en J. Veldman gaat met pensioen. De huidige voorzitter van de werkgeversvereniging VNO, mr. C. J. A. van Lede, wordt bestuurslid.

Dat heeft Akzo gisteren bekendgemaakt. Concern noch Berghuis wil ingaan op de “persoonlijke redenen” die aan diens vertrek ten grondslag liggen. Ontkend wordt dat hij opstapt omdat de resultaten in 'zijn' divisies (Vezels en polymeren en Zout en basischemie) te wensen overlaten.

De centrale ondernemingsraad van Akzo moet nog over de bestuurswisselingen worden geinformeerd. Voorziter H. Noorman reageert verrast op het vertrek van Berghuis. Hij zegt nooit iets van problemen in het bestuur te hebben gemerkt, maar wijst erop dat een hevige botsing van visies “gezien de problemen bij Akzo” denkbaar is.

Akzo kampt de laatste tijd met tegenvallende resultaten. Over de eerste drie kwartalen viel de winst met 573 miljoen gulden ruim 20 procent lager uit dan een jaar eerder. Weliswaar heeft de hele chemie momenteel te maken met teruglopende winstcijfers, maar Akzo doet het relatief slechter dan veel branchegenoten.

Het Arnhemse chemieconcern heeft in de periode 1984-1989 voor vier miljard gulden bedrijven overgenomen. Mede door de slechte resultaten kondigde Akzo vorig jaar aan versneld te werken aan verbetering van de winstgevendheid. Integratie van nieuwe bedrijven en afstoting van overbodige onderdelen zouden worden gecombineerd met een terughoudend investerings- en personeelsbeleid.

De benoeming van Van Lede, die commentaar op zijn nieuwe functie bij Akzo weigert, komt op 24 april aan de orde tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Veldman (62) treedt tijdens die vergadering af. Berghuis (56) legt zijn functie op 1 april neer.

Het Akzo-bestuur bestaat naast Veldman en Berghuis op dit moment uit voorzitter jhr. mr. A. A. Loudon (54) en ir. M. D. Westermann (58). Akzo maakte april vorig jaar al bekend dat Veldman wegens zijn leeftijd zou vertrekken. Akzo zou daarna, mede door een ingrijpende interne decentralisatie, met drie man verder kunnen worden bestuurd.

Een woordvoerder van het concern ontkent dat de voorgenomen benoeming van Van Lede te maken heeft met het plotselinge vertrek van Berghuis. “Van Lede was beschikbaar en heeft bestuurlijke kwaliteiten”, luidt de motivering. Voor Veldman was nochtans geen opvolger voorzien.

De portefeuille die Van Lede in het Akzo-bestuur krijgt, is onderwerp van overleg. De reductie van de bestuursomvang noopt toch tot herschikking van taken, aldus de woordvoerder.

Berghuis is binnen het Akzo-bestuur, naast de divisies Vezels- polymeren en Zout-basischemie, verantwoordelijk voor het sociaal beleid en informatietechnoligie en voor de Akzo-activiteiten in Nederland, Belgie en enkele andere Europese landen. Hij is sinds 1961 werkzaam voor de AKU, later opgegaan in Akzo, en kwam in 1987 in het bestuur van het chemieconcern. Veldman beheert de divisies Pharma en Coatings, en is verder verantwoordelijk voor de interne accountancy, en de regio Azie, Afrika en Latijns-Amerika.

Waarnemers wijzen erop dat Berghuis en Veldman elkaar in het Akzo-bestuur niet goed lagen. Veldman zou zich hebben geergerd aan de matige resultaten van Berghuis' divisies, die de expansie van zijn eigen, beter renderende bedrijfsonderdelen zou tegenhouden.

Een andere speculatie is dat recente uitlatingen van DSM-voorzitter mr. H. van Liemt, over eventuele samenwerking tussen Akzo en DSM, het vertrek van Berghuis heeft bespoedigd. De Akzo-activiteiten in polymeren en basischemie, ressorterend onder Berghuis, komen het dichtst in de buurt van de werkzaamheden van DSM. Berghuis zou echter van geen samengaan willen weten.