Ritzen: universiteiten mogen hun bestuur zelf vormgeven

ROTTERDAM, 9 jan. - De universiteiten krijgen de vrijheid zelf de vorm van hun bestuurlijke organisatie te bepalen. Minister Ritzen (onderwijs) zal in de Wet op het hoger onderwijs daartoe een mogelijkheid creeren.

Hij schrijft dit aan de universiteiten en hogescholen als reactie op de uitkomsten van een conferentie die hij afgelopen najaar over de bestuursstructuur liet houden.

De deelnemers aan de conferentie, voornamelijk bestuurders van universiteiten en hogescholen, waren overigens verdeeld over de toekomstige bestuursstructuur. Een groot aantal deelnemers vond wel dat de universiteiten de mogelijkheid moeten krijgen een op de plaatselijke omstandigheden afgestemd bestuursreglement op te stellen. Zo'n 'charter' moet wel door de minister worden goedgekeurd.

Ritzen volgt deze aanbeveling. Maar hij maakt geen keuze uit de procedures voor de totstandkoming van een charter. Ook daarover was de conferentie zeer verdeeld. Een deel wilde dat de universiteitsraad daarin een beslissende stem zou krijgen, andere deelnemers vonden dat het dagelijks bestuur zelf de vorm van de bestuurlijke organisatie zou moeten kunnen bepalen. Ritzen laat zijn keuze afhangen van het overleg dat hij nu met de universiteiten en hogescholen over zijn standpunt gaat voeren.

Voor de hogescholen kondigt Ritzen een 'experimenteer-artikel' in de wet aan. De huidige wet op de medezeggenschap voldoet niet voor de moderne hogeschool, zo werd tijdens de conferentie geconstateerd. Zij staat een goede betrokkenheid van studenten en personeel bij het bestuur in de weg. De minister vindt experimenteren nodig omdat hij nog niet weet hoe de wet er precies uit moet gaan zien.