Perscombinatie boekt hogere winst

De Perscombinatie, uitgeefster van onder meer de Volkskrant, Trouw en Het Parool, heeft vorig jaar de nettowinst met meer dan een kwart zien stijgen tegenover de 12, 7 miljoen gulden van 1989. Dit maakte mr. C. Smaling, sinds 1 januari voorzitter van de hoofddirectie, bekend tijdens een nieuwjaarsreceptie voor het personeel.

Bij de Volkskrant groeide vorig jaar de oplage weer sterk met ruim 11.000 exemplaren. Eind 1989 bedroeg de oplage ruim 330.000 exemplaren. Het dagblad Trouw bleef in oplage stabiel met 120.300 exemplaren. Tegen het eind van het jaar was sprake van een voorzichtige groei ten opzichte van een jaar eerder. Bij Het Parool verminderde de jaarlijke oplagedaling drastisch. Vorig jaar daalde de betaalde oplage met 30.000 tot 100.800. De Perscombinatie houdt nadrukkelijk ruimte open voor samenwerkingsverbanden op deelterreinen en uitbreiding van activiteiten, aldus Smaling.