Parijs bereid tot inzet van diplomatie; Ministers van VS en Irak in gesprek

GENEVE, 9 jan. - Vanmorgen even na elf uur zijn de ministers van buitenlandse zaken van de VS en Irak, James Baker en Tareq Aziz, in Geneve begonnen aan hun beslissende gesprek, zes dagen voordat de termijn afloopt die de Veiligheidsraad heeft vastgesteld voor Iraks onvoorwaardelijke terugtrekking uit Koeweit. Het gesprek werd na 2 uur even onderbroken.

[De Franse minister van buitenlandse zaken Roland Dumas heeft vanochtend gezegd dat Frankrijk bereid is “alle middelen van zijn diplomatie” in te zetten als het gesprek tussen James Baker en Tareq Aziz mislukt. In Parijs was al eerder gezinspeeld op een eigen vredesinitiatief.]

Zowel Baker als Aziz nemen met zeven gedelegeerden deel aan het gesprek in een kale hotelkamer, onder wie aan Iraakse zijde Barzan al-Takriti, de halfbroer van president Saddam Hussein die ook betrokken was bij onderhandelingen tussen Irak en Iran over een vreedzame oplossing van de Golfoorlog. Baker heeft tijdens de bijeenkomst - beide delegaties vermeden uit voorzorg nadrukkelijk de aanduiding “onderhandelingen” - een brief van president Bush aan Tareq Aziz overhandigd. Daarin verzekert de Amerikaanse president aan Saddam Hussein geen geweld te zullen gebruiken als Irak zich uit Koeweit terugtrekt.

Baker heeft Aziz de vastberadenheid van de internationale gemeenschap gedemonstreerd met satellietfoto's van de geallieerde strijdkrachten uit 27 landen aan de grens met Koeweit, als bewijs dat Washington geen blufpoker speelt.

Baker drukte Aziz aan het begin van het gesprek kort de hand, dit op verzoek van de fotografen. Beide ministers onthielden zich van commentaar. De sfeer was minder grimmig dan was voorspeld. Bij aankomst in Geneve, gisteravond, was niet zozeer de inhoud als wel de toon van de verklaring van Tareq Aziz genuanceerder dan eerder.

Tareq Aziz onderstreepte allereerst dat Irak best bereid is tot een constructief en open gesprek, mits de Amerikanen dezelfde bereidheid tonen. Hij verwees nog eens naar de wat hij noemde Amerikaanse retoriek van de afgelopen dagen en vulde aan dat Irak niet zal zwichten voor druk van buitenaf. Maar, zei hij, Irak staat open voor een echte gedachtenwisseling over de hele regio, dus over het hele Midden-Oosten. Met andere woorden: niet alleen Koeweit ook de Palestijnse kwestie moet aan bod komen, een koppeling die James Baker tot dusver met klem heeft afgewezen.

Tareq Aziz besloot zijn verklaring gisteravond met een verhuld dreigement. Hij zei: als we dezelfde retoriek moeten aanhoren van de Amerikanen als de afgelopen maanden, dan kunnen zij een gepast antwoord verwachten.

    • Willem Offenberg