Nettowinst uitgever VNU daalt 8 procent

De nettowinst van uitgever VNU is vorig jaar met acht procent gedaald tot 145 miljoen gulden. In 1989 boekte VNU nog een nettowinst van 158 miljoen gulden. Dit heeft de voorzitter van de raad van bestuur van VNU, drs. J. L. Brentjens, gisteren meegedeeld tijdens zijn nieuwjaarsrede voor het personeel.

In het halfjaarbericht werd nog de verwachting uitgesproken dat de winst over heel 1990 zich op het niveau van 1989 zou handhaven. Maar in het tweede halfjaar zijn substantiele voorzieningen getroffen voor mogelijke reorganisaties. Brentjes meent dat die voorzieningen voor de komende jaren een adequaat niveau hebben bereikt.

De belangrijkste factoren die de resultaten negatief hebben beinvloed waren “zwaar weer” bij het uitgeven van vaktijdschriften in Engeland en publiekstijdschriften in Belgie. Ook boekte het concern incidenteel lagere resultaten bij de grafische industrie. Daarentegen waren de ontwikkelingen in Nederland bij de publiekstijdschriften, dagbladen, vaktijdschriften en educatieve uitgaven zeer bevredigend, aldus Brentjes.