Lubbers: WAO slechts bij ongevallen in werktijd

DEN HAAG, 9 jan. - Premier Lubbers wil dat de WAO alleen nog geldt voor ongevallen die in werktijd gebeuren.

Voor de Vara-televisie trok hij gisteravond een vergelijking met andere Europese landen waar de arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen geldt voor het beroepsrisico. Volgens Lubbers moeten we daar “heel goed naar kijken” en niet te gauw zeggen “wij doen het beter”. Bij toekenning van WAO-uitkeringen wordt in ons land niet gekeken naar de reden van de arbeidsongeschiktheid. Wie tijdens sportbeoefening, in het verkeer of door ziekte invalide wordt, krijgt net zo goed een WAO-uitkering als degene die door zijn beroep arbeidsongeschikt wordt. Ook zei Lubbers dat “gekeken” kan worden naar de duur en de hoogte van een WAO-uitkering. Nu blijft de WAO tot de pensioen-gerechtigde leeftijd op ongeveer 70 procent van het laatst verdiende loon. Lubbers liet doorschemeren de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet de belangrijkste wet te vinden voor invalide werknemers, te meer omdat een AAW-uitkering “al een eind meer is” dan de bijstand.

Volgens Lubbers is er bij WAO-uitkeringen “iets oneigenlijks” aan de hand. Hij noemde het onverteerbaar dat jonge mensen vaak om psychische redenen in de WAO belanden en dan denken “dat is heel mooi, want ik krijg een WAO-uitkering tot mijn 65ste”. Lubbers maakte zijn opmerkingen in het kader van de zogenoemde tussenbalans, een ombuigingsoperatie waarbij minister Kok tien miljard wil verminderen op de rijksuitgaven en vier miljard via lastenverhogingen extra wil ontvangen. De centrale economische commissie, een groep topambtenaren, adviseerde het kabinet eind vorige maand onder meer in de WAO alleen nog het beroepsrisico te verzekeren. Lukt het niet om de groei van de WAO te beperken dan moet een verlaging van het uitkeringspercentage tot 60 procent worden overwogen. De kwestie heeft hoge politieke prioriteit. Premier Lubbers verklaarde vorig jaar af te zullen treden als het aantal WAO-gerechtigden van ruim 800.000 nu tot boven de 1 miljoen zal groeien. De Gemeentelijke Medische Dienst maakte vandaag bekend dat het aantal mensen met een AWW-WAO-uitkeringen vorig jaar is gestegen van 784.000 naar 820.000. Deze stijging van 36.000 is ontstaan door 93.000 nieuwe toekenningen tegenover 57.000 beendigingen in 1990.