Kabinet besluit tot tijdelijke uitbreiding Raad van State

DEN HAAG, 9 jan. - Het kabinet heeft gisteren besloten het aantal zogeheten staatsraden in buitengewone dienst bij de Raad van State tijdelijk uit te breiden van 14 tot 25.

Met de elf extra staatsraden hoopt het kabinet de toenemende werklast bij de Raad van State, vooral bij de afdeling rechtspraak, te verminderen.

De werkvoorraad is daar de afgelopen vijf jaar gestegen van bijna 12.000 naar ruim 15.000 zaken. Het is de bedoeling dat de administratieve rechtspraak over een aantal jaren voor een belangrijk deel bij de Raad van State wordt weggehaald en wordt behandeld door administratieve kamers bij de rechtbank.

De afgelopen tijd is al een aantal personele en organisatorische maatregelen genomen om de afdeling rechtspraak van de Raad te ontlasten. Maar de effecten daarvan houden geen gelijke tred met de toename van het aantal zaken. Het kabinet vindt het niet verantwoord dat de procesduur verder oploopt.

De Raad van State telt naast de koningin, die voorzitter is, en de vice-president ten hoogste 28 andere leden. Daarnaast zijn er staatsraden in buitengewone dienst die werk doen bij de twee afdelingen van de Raad die zich bezighouden met rechtspraak en bestuursgeschillen. Deze staatsraden hebben dezelfde bevoegdheden.