Hirsch Ballin ongerust over aggressie bij winkeloverval

AMSTERDAM, 9 jan. - Minister Hirsch Ballin (justitie) is bang dat het voornemen van banken om geld in rekening te brengen voor het gebruik van betaalpassen het risico van overvallen op winkels zal vergroten.

Het automatische betalingsverkeer is volgens Justitie een belangrijk middel om overvallen terug te dringen omdat minder geld in kas deze vorm van criminaliteit onaantrekkelijk maakt. Op een bijeenkomst van het CDA in Amsterdam zei Hirsch Ballin gisteren ongerust te zijn over de steeds agressievere overvallen op winkels. “Er wordt geruststellend over de stabilisering van de criminaliteit gesproken maar de agressieve vormen nemen toe”, aldus de minister.

Aan het adres van de voorzitter van het KNOV Kamminga zei Hirsch Ballin dat het niet nodig is om bij Justitie extra aandacht voor de aanpak van winkelcriminaliteit te vragen. De voorzitter van het ondernemersverbond had in zijn nieuwjaarstoespraak om overleg gevraagd. De minister herinnerde Kamminga eraan dat hij samen met staatssecretaris Kosto nog maar drie weken geleden met de detailhandel afspraken heeft gemaakt voor een gezamenlijke aanpak van de problemen op dit terrein.

Zo beginnen ondernemers en overheid in een aantal winkelcentra samenwerkingsprojecten waarbij het toezicht zal worden geintensiveerd. Een gezamenlijke projectgroep moet dit plan nader uitwerken.

De minister van justitie heeft ook aangekondigd dat het zogeheten Herkenningssysteem met ingang van 1 april volledig operationeel zal zijn. In dit systeem worden gegevens over delicten en vermoedelijke daders opgenomen die vanuit het hele land kunnen worden geraadpleegd. De minister streeft een volledige registratie na van winkeldieven.

Hirsch Ballin zei ook dat een wetsvoorstel in voorbereiding is dat de politie in staat stelt eenvoudige diefstallen door middel van het aanbieden van een transactie aan de dader sneller af te doen, het zogeheten lik-op-stuk-beleid. Binnen het OM is een werkgroep ingesteld om te komen tot een landelijk vervolgingsbeleid bij winkeldiefstallen.