Handhaving van regeling wachtgeld ambtenaren

DEN HAAG, 9 okt. - Ambtenaren worden in deze kabinetsperiode niet onder de Nieuwe Werkloosheidswet (NWW) ondergebracht. Dit betekent dat ambtenaren de zogenoemde wachtgeldregeling voorlopig houden. Dat heeft minister Dales (binnenlandse zaken) gisteren na het kabinetsberaad bekend gemaakt.

Het overbrengen van de ambtenaren naar de NWW zou de overheid per jaar ten minste een miljard gulden extra kosten aan werkgeverspremie. Om die reden heeft minister Dales besloten het systeem deze kabinetsperiode niet meer te veranderen.

Dales maakte ook bekend dat ambtenaren die zelf ontslag nemen geen wachtgeld meer krijgen. De wachtgeldregeling voor ambtenaren die na een kort dienstverband worden ontslagen, wordt met ingang van 1 april verbeterd. Ze krijgen een vergelijkbare regeling als werknemers in het bedrijfsleven.

Het ministerie van binnenlandse zaken maakte gisteren ook bekend dat het weduwnaarspensioen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1986 wordt ingevoerd. Het pensioen wordt niet automatisch toegekend, maar moet worden aangevraagd. Wie langer dan een jaar heeft gewacht met het aanvragen van de uitkering, moet ook een jaar langer op het pensioen wachten. Overigens keert het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds al sinds 1989 het weduwnaarspensioen uit aan weduwnaars van vrouwelijke ambtenaren, die een aanvraag hebben ingediend.

In verband met het inhaaleffect zal de invoering van het weduwnaarspensioen ongeveer een eenmalige uitgave van 50 miljoen gulden vergen. Vanaf dit jaar zullen de kosten ongeveer 70 miljoen gulden per jaar bedragen.

De ambtenarencentrales hebben bezwaar aangetekend tegen het voorstel van Binnenlandse Zaken. Zij stellen dat iedere partner van een overleden vrouwelijke ambtenaar automatisch recht heeft op een pensioen, dus niet op aanvraag. En de bonden hebben bezwaar tegen de beperking dat het weduwnaarspensioen geldt met ingang van 1 januari 1986.