Groen Links: Verenigde Vergadering afdwingen

DEN HAAG, 9 jan. - De fractie van Groen Links in de Tweede Kamer zal desnoods met elf daarvoor benodigde handtekeningen een Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer afdwingen om over een eventuele inzet van Nederlandse strijdkrachten in het Golfgebied te debatteren.

De partij beschikt in de beide Kamers in totaal over negen stemmen. Volgens fractieleidster Beckers is het “geen enkel probleem” nog twee stemmen uit andere fracties te krijgen.

Beckers maakt een definitief standpunt afhankelijk van het spoeddebat vrijdagmiddag in de Tweede Kamer. Groen Links vindt, gesteund door een reeks vredesgroepen, dat voor een Nederlandse militaire deelname aan een gewapende actie tegen Irak een oorlogsverklaring nodig is en die kan volgens de Grondwet slechts door een Verenigde Vergadering worden gegeven.

Eerste Kamervoorzitter Steenkamp, die deze vergadering zou moeten leiden, wil geen commentaar geven. Tegenover de vredesgroepen die tegen de staat een kort geding hebben aangespannen om te voorkomen dat Nederland betrokken raakt bij een oorlog in de Golf zonder toestemming van een gemeenschappelijke vergadering van Eerste en Tweede Kamer, wilde Steenkamp echter niet toezeggen de bijeenkomst op zijn initiatief uit te schrijven.

Het kort geding dat een aantal organisaties tegen de Nederlandse Staat heeft aangespannen gaat door, ook als Groen Links een gezamenlijke vergadering bijeen weet te roepen. Dat heeft de advocaat van de organisaties, mr. A. H. J. van den Biesen, vanochtend verklaard.

“Wij eisen dat de regering wordt verboden Nederland in een oorlog te betrekken zonder dat artikel 96 van de Grondwet wordt toegepast”, aldus de advocaat. Dit artikel stelt: “Het Koninkrijk wordt niet in oorlog verklaard dan na voorafgaande toestemming van de Staten-Generaal. (... ) De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.” Het kort geding dient morgenochtend voor de Haagse rechtbank.

    • Mr. B. C. L. Waanders