FNV-bond eist 7, 5 pct. loonruimte in grootmetaal

AMSTERDAM, 9 JAN. De Industriebond FNV ziet in de somberder economische vooruitzichten geen aanleiding de CAO-eisen in de metaal- en elektrotechnische industrie te matigen. De eisen die de bond gisteren presenteerde komen neer op een stijging van de loonkosten met 7, 5 procent. Onderdeel daarvan is een looneis van 4 procent.

“We laten ons niet leiden door sombere beschouwingen, want die zijn gebaseerd op aannames waarmee men ook de politieke bedoeling heeft het maatschappelijk klimaat rijp te maken voor bepaalde zaken. Wij gaan uit van de feiten”, aldus H. Peperkamp, die komend voorjaar namens de Industriebond FNV onderhandelt met werkgevers over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) in de metaal- en de elektrotechnische industrie. Hij distantieerde zich van FNV-voorzitter J. Stekelenburg die maandag opriep tot loonmatiging.

Voorzitter drs. J. C. Blankert van de werkgeversvereniging FME in de metaal- en de elektrotechnische industrie noemt het eisenpakket van de bond “niet realistisch”. De bond houdt volgens hem ten onrechte geen rekening met de stijging van enkele premies en incidentele loonsverhogingen (zoals bij promoties). “Het verlanglijstje van de Industriebond leidt tot een totale stijging van de uurloonkosten van circa 9, 5 procent en die ruimte is er doodeenvoudig niet. Ik zit geen crisis te voorspellen, maar vind dat de signalen uit de branche die duiden op een aanzienlijke afvlakking van de groei niet moet onderschatten.”

Behalve een looneis van 4 procent wil de bond onder andere twee extra vakantiedagen en vrij op 5 mei. Verder zijn eisen geformuleerd voor de opleiding van jongeren, verlof voor ouderen en verbetering van de arbeidsomstandigheden. Het hele pakket kost volgens Peperkamp 7, 5 procent loonruimte. Er is volgens hem in de metaal- en de elektrotechnische industrie een loonruimte van 6 procent voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden. De leden kunnen op vergaderingen de komende weken aangeven aan welke eisen ze voorrang geven. “Het zou me niet verbazen wanneer ze het hele pakket overnemen”, aldus Peperkamp.

De Industriebond FNV wil in het komende CAO-overleg ook een slepende ruzie met werkgevers over aanvulling van de uitkering aan arbeidsongeschikte werkenemrs van 55 jaar en ouder. Daarover zijn in de vorige CAO afspraken gemaakt die volgens Peperkamp niet zijn nagekomen. “De kwestie legt een zware hypotheek op de nieuwe onderhandelingen.” De regeling kost volgens Peperkamp tussen 0, 3 en 0, 5 procent van de loonruimte en komt bovenop het eisenpakket van 7, 5 procent.

De CAO voor de metaal- en elektrotechnische industrie geldt voor ongeveer 200.000 werknemers. Bedrijven als Philipos en Hoogovens die een eigen CAO hebben vallen er niet onder. De onderhandelingen beginnen half maart.