Esso: 3, 6 procent loon erbij

ROTTERDAM, 9 JAN. De 1100 werknemers van ESSO Nederland krijgen dit jaar een loonsverhoging van 3, 6 procent. Dit is overeengekomen door de directie van ESSO Nederland en de ondernemingsraad.

Over arbeidsvoorwaarden doet ESSO Nederland rechtstreeks zaken met de ondernemingsraad. Het bedrijf kent geen collectieve arbeidsovereenkomst. De vakbonden zijn er niet aan te pas gekomen.

Afgesproken is dat de lonen per 1 januari met 3 procent worden verhoogd. Bovendien worden ze op 1 juni met 1 procent verhoogd, zodat over heel 1991 per saldo een loonsverhoging van bijna 3, 6 procent resulteert.

Verder is de verdeling van de vrije dagen als gevolg van arbeidsduurverkorting (ADV) veranderd. Toen de werknemers gemiddeld 38 uur in de week gingen werken, kregen ze zeven vrij opneembare vrije dagen en zes roostervrije dagen. Afgesproken is nu dat de zes roostervrije dagen worden omgezet in vrij opneembare vrije dagen.

De vakbonden onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten voor circa 18.000 werknemers in andere raffinaderijen. Deze besprekingen starten binnenkort bij Shell Nederland.