Duur papier bedreigt kranten Sovjet-Unie

MOSKOU, 9 JAN. De perestrojka heeft de dagbladuitgevers in de Sovjet-Unie in het nauw gebracht. Door sterk gestegen prijzen van de grondstof voor krantenpapier cellulose komt zelfs de verschijning van de Pravda, de officiele spreekbuis van de communistische partij, in gevaar. “Er dreigt een catastrofe”, zei Pravda-directeur Vyacheslav Leontyev gisteren.

De minister van de houtindustrie schrijft de problemen toe aan de weigering van enkele regio's om aan de centrale overheid hout te leveren. Dit, gekoppeld aan de liberalisering van de houtprijs heeft cellulose in een paar maanden tijd in prijs doen stijgen van 227 tot 400 roebel ( 1244 gulden) per ton.

Volgens Pravda-directeur Leontyev moet er snel een einde komen aan deze prijsstijgingen, “anders zijn er, naast de Pravda, in juni of juli verschillende kranten failliet”.

Ook Alexander Gorkorlyuk, voorzitter van het staatscomite voor perszaken, is ongerust. Onder de huidige omstandigheden zal volgens hem dit jaar slechts in twee derden van de vraag naar krantenpapier kunnen worden voorzien. “Dat zal de publicaties zowel in aantal als in kwaliteit doen afnemen”.

Een woordvoerder van Gosplan, het orgaan voor economische planning in de Sovjet-Unie, zegt dat uitgevers van tijdschriften en boeken, die beiden worden gedrukt op papiersoorten van hoge kwaliteit, extra van de hoge celluloseprijzen hebben te lijden. (Reuter)