Duitsland bezuinigt op defensie

BONN, 9 JAN. Bondskanselier Helmut Kohl heeft in de kabinetsformatie een akkkoord bereikt over verlaging van de defensiekosten en verhoging van de telefoontarieven. Beide maatregelen zijn bedoeld voor de financiering van de Duitse economische eenwording. Nog geen overeenstemming is bereikt over het plan de belastingen in Oostelijk Duitsland te verlagen.

De defensie-uitgaven gaan structureel met 7, 6 miljard D-mark omlaag doordat ze voor geheel Duitsland worden bevroren op de 52, 6 miljard D-mark die afgelopen jaar in West-duitsland aan defensie werd uitgegeven.

De verhoging van de telefoontarieven door de Deutsche Bundespost Telekom, een staatsbedrijf, zal de komende vier jaar jaarlijks twee miljard D-mark opleveren.

Kohl won een maand geleden de verkiezingen met de toezegging dat de economische eenwording geen belastingverhogingen tot gevolg zou hebben. De liberale FDP heeft enige tijd terug voorgesteld ter stimulering van de economie in Oostelijk Duitsland de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting te verlagen, maar dat stuit in het formatieoverleg nog steeds op grote bezwaren.

Het Duitse arbeidsbureau maakte gisteren bekend dat de werkloosheid in het Westelijk deel van Duitsland de afgelopen maand met bijna honderdduizend mensen is toegenomen tot 1, 78 miljoen mensen. Volgens het bureau staat de werkloosheid in december altijd onder opwaartse druk en is gecorrigeerd voor die seizoensinvloed nog sprake van een verbetering. December 1989 bedroeg de werkloosheid in Westduitsland nog 2, 05 miljoen.

De officiele werkloosheid liep afgelopen maand in het Oostelijk deel van Duitsland met ruim 50.000 op tot 642.182 personen. Bovendien staat voor 1, 8 mensen werktijdverkorting geregistreerd, wat in de praktijk veelal betekent dat ze geen werk meer hebben. (Reuter-UPI)