Drs. J. Kapsenberg

Drs. J. Kapsenberg (49) is met ingang van 1 maart benoemd tot directeur Politie van het directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van binnenlandse zaken. Hij volgt mr. H. C. J. L. Borghouts op, die per 1 december 1990 is benoemd tot projectmanager Reorganisatie Politie. Kapsenberg werkte onder meer bij de directie Coordinatie Minderhedenbeleid. Daarna was hij directeur Bestuurszaken en plaatsvervangend directeur-generaal Openbaar Bestuur.