Dr. H. J. de Jonge

Dr. H. J. de Jonge (47) is per 1 januari benoemd tot hoogleraar Nieuwe Testament aan de faculteit der godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Leiden. Hij volgt prof.dr. M. de Jonge op, die sinds 1966 deze functie heeft bekleed. H. J. de Jonge was in Leiden universitair hoofddocent in hetzelfde vak en bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de bijbelse exegese.