Compliment voor houding bonden tegenover Philips

EINDHOVEN, 9 JAN. Voorzitter H. van Ettro van de Eindhovense Kamer van Koophandel heeft de vakbonden gisteren in zijn nieuwjaarsrede een compliment gegeven voor hun “ingetogen en contructieve houding” ten opzichte van Philips. Volgens Van Ettro doet de vakbeweging er alles aan om het pijnlijk moment van de aanpassing zoveel mogelijk te helpen verzachten.

“Op het ogenblik zijn enkele grote industriele bedrijven in Zuidoost-Brabant bezig met een aanpassingsproces. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij na deze actie versterkt uit de strijd tevoorschijn zullen komen. Ook de vakbeweging heeft het oog bewust gericht op de iets verdere toekomst”.

Het uitgangspunt waarmee Gerard Philips in 1891 zijn gloeilampenfabriek begon, namelijk een goedkoop en efficient produktieappaat, is volgens Van Ettro ook nu nog actueel.

Hij verwacht dat ook in de jaren negentig de industrie in Zuidoost-Brabant de belangrijkste welvaartsbron blijft. Daarbij moet er naar zijn mening vooral worden gestreefd naar het verder opbouwen van specialisaties. “Dat betekent keuzes maken en omvangrijke langlopende investeringen doen. Dat men dan weleens te ver kan springen mag men afleiden uit het feit dat Philips zich uit enkele Europese projecten heeft moeten terugtrekken”, aldus de voorzitter van de Eindhovense Kamer van Koophandel.(ANP)