Centrale bank VS verlaagt rente met oog op recessie

ROTTERDAM, 9 JAN. De Amerikaanse centrale bank heeft de rente verlaagd in een poging de in een reccessie verkerende economie te stimuleren.

De zogeheten federal fund rate, de rente die de banken aan elkaar rekenen, zal dalen van 7 naar 6, 45 procent. Een lagere rente maakt geld lenen goedkoper en stimuleert zo bestedingen en investeringen.

De centrale bank kan de rente echter niet teveel verlagen omdat een rentedaling de inflatie kan aanwakkeren en de koers van de dollar onder druk zet. De dollar trok zich van de huidige renteverlaging overigens weinig aan en steeg vanmorgen ruim een cent naar 1, 74 gulden in verband met de angst voor een Golfoorlog.

Op 20 en 21 januari komen de ministers van financien en centrale bankpresidenten van de zeven grote industrielanden (G-7) in New York bij elkaar om te praten over de internationale financiele situatie.