Bush vraagt om steun van Congres door resolutie

WASHINGTON, 9 jan. - De Amerikaanse president, George Bush, heeft gisteren het Congres per brief opgeroepen om nog voor 15 januari een resolutie aan te nemen waarin het mogelijke gebruik van geweld tegen Irak wordt ondersteund.

“Daarom verzoek ik het Huis van Afgevaardigden en de Senaat om een resolutie aan te nemen die stelt dat het Congres het gebruik van alle noodzakelijke middelen ondersteunt om resolutie 678 van de Veiligheidsraad van de VN uit te voeren. Zo'n daad zou de duidelijkst mogelijke boodschap aan Saddam Hussein overbrengen dat hij zich onvoorwaardelijk en meteen moet terugtrekken uit Koeweit. Al het andere zou Iraakse onwilligheid slechts aanmoedigen”, aldus Bush. “Ik kan me geen betere manier voorstellen dan dat het Congres zijn steun aan de president betuigt op dit kritieke tijdstip. Dit is werkelijk de laatste goede kans voor de vrede”, zo besloot hij zijn brief aan het Congres.

Tot dusverre had Bush geen beroep gedaan op het Congres uit vrees dat de merendeels Democratische Congresleden hem slechts matig zouden steunen, waardoor zijn positie eerder zwakker dan sterker zou worden.

Intussen is Bush begonnen om individuele Congresleden te winnen voor zijn standpunt. Zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat zal morgen debatteren over de vraag of het eventuele gebruik van geweld steun verdient.

Terwijl de Republikeinen Bush grotendeels steunen, bestaat er onder Democraten verdeeldheid. De invloedrijke Democratische voorzitter van de defensiecommissie van het Huis van Afgevaardigden, Les Aspin, kondigde aan dat hij voor een door Bush bepleite resolutie zou stemmen en riep zijn collega's op hetzelfde te doen. De eveneens Democratische voorzitter van de commissie van buitenlandse zaken van de Senaat, Claiborne Pell, daarentegen toonde zich sceptisch en stelde dat nog niet alles is geprobeerd om de crisis tot een vreedzaam einde te brengen.

De Congresleden zullen bij het bepalen van hun positie niet ongevoelig zijn voor de jongste opiniepeilingen. Een vandaag gepubliceerde onderzoek in de New York Times, gebaseerd op gegevens van tussen 5 en 7 januari, kwam tot de conclusie dat 46 procent van de Amerikanen voor het gebruik van geweld tegen Irak is, indien dat land zich op 15 januari nog niet uit Koeweit heeft teruggetrokken. Volgens het onderzoek is echter 47 procent er voor om nog te wachten met het gebruik van geweld to duidelijk is of de economische sancties effectief zijn. (AP, UPI, Reuter, AFP)