Bindend studie-advies wordt mogelijk in hoger onderwijs

ROTTERDAM, 9 jan. - Universiteiten en hogescholen moeten de mogelijkheid hebben studenten die hun propaedeuse niet in een jaar halen te dwingen met die studie te stoppen. Dat schrijft minister Ritzen (onderwijs) in een gisteren gepubliceerd concept voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs.

Op dit moment mag een student twee jaar over de propaedeuse doen. Een advies om een andere studie te gaan doen hoeft hij niet te volgen. In zijn voorstel geeft Ritzen universiteiten en hogescholen nu de mogelijkheid de studenten een bindend studie-advies uit te brengen. Met de hogescholen en veel universiteiten had hij al afgesproken dit wettelijk mogelijk te maken.

Ritzen laat de instellingen vrij om van het bindend studie-advies gebruik te maken. Als ze het doen moeten ze vooraf procedure en criteria vastleggen. Daarbij moeten ze aangeven hoe de studievoortgang wordt gecontroleerd en de studie wordt begeleid. Ook moeten ze het advies motiveren.

De minister geeft aan dat een negatief advies voor de student niet als een verrassing mag komen. Hij moet in de loop van het jaar worden geattendeerd op zijn vertraging of achterblijvende resultaten.

De student kan tegen een beslissing in beroep gaan bij het college van beroep voor de examens. Het blijft hem overigens vrijstaan om aan dezelfde instelling met een andere studie te beginnen of elders een nieuwe poging te doen in dezelfde studie een propaedeuse te halen. Volgens Ritzen blijft de student zelf verantwoordelijk voor de studiekeuze.