Akkoord over 3000 windmolens

DEN HAAG, 9 JAN. De ministeries van VROM en economische zaken zullen 6 februari een bestuursovereenkomst met de zeven windrijke provincies Groningen, Friesland, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Flevoland afsluiten over het streven naar de levering van duizend megawatt windenergie in het jaar 2000. De provincies gaan hiermee een inspanningsverplichting aan tot het installeren van in totaal ongeveer drieduizend windmolens.

Het ministerie van VROM hoopt dat door samenwerking tussen rijk en provincies, waarbij de provincies zoeken naar geschikte plaatsen voor de windmolens, de energiebedrijven sneller tot initiatieven voor plaatsing zullen komen. Volgens woordvoerder F. Vlieg van de directie lucht van VROM was tot nu toe de plaatsing steeds het knelpunt.

De provincie Zuid-Holland is volgens Vlieg het meest ver met de plannen om meer windmolens te kunnen plaatsen. In diverse streekplannen zijn reeds plaatsen aangewezen waar windmolens mogen komen te staan. In het streekplan Rijnmond wordt bij voorbeeld Oranjepolder genoemd, in streekplan Zuid-Holland-zuid de Maasvlakte 1 en 2, de westelijke Hoeksewaard, Oude Tonge en Stellendam.

In oktober zullen de zeven provincies bij het ministerie van VROM verslag uitbrengen over de vorderingen van het opvoeren van de windenergie. Vlieg benadrukt in dit verband dat het bij de overeenkomst gaat om een inspanningsverplichting zonder juridische binding.

Het ministerie van VROM zal onderzoeksprogramma's opzetten naar de last die vogels van windmolens ondervinden. Ook zal VROM de ministeries van landbouw en verkeer en waterstaat om medewerking vragen. Op dit moment staan er volgens Vlieg in Nederland ongeveer driehonderd windmolens. Deze zijn vooral te vinden in de Noordoostpolder, bij Lelystad en in de provincie Zeeland.(ANP)