Ziekenhuizen geschikt voor gewonden

DEN HAAG, 8 jan. - Achttien ziekenhuizen zijn bereid maximaal 4.000 gewonden op te nemen in geval van een in het Golf-gebied. Dat is het resultaat van een wervingsactie van het ministerie van WVC onder grote en middelgrote ziekenhuizen.

Met het toenemen van de oorlogsdreiging in het Midden-Oosten begonnen medewerkers van het ministerie anderhalve week geleden met een inventarisatie van ziekenhuizen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de opvang van oorlogsslachtoffers. Er moet in de ziekenhuizen echter aan een groot aantal voorwaarden worden voldaan om opvang voor maximaal 4.000 gewonden, zowel militairen en burgers, te creeren. Er zullen onder meer bedden worden bijgeplaatst en bekeken zal worden of gewone patienten eerder uit het ziekenhuis kunnen worden ontslagen. Dat laatste zal alleen gebeuren als dat medisch verantwoord is.

Een woordvoerder van het ministerie van WVC onderstreept dat het niet zo is dat de ziekenhuizen vanaf 15 januari, de dag waarop het VN-ultimatum aan Irak verstrijkt om zich terug te trekken uit Koeweit, direct slachoffers kunnen opvangen. Het duurt ten minste 48 uur voordat ziekenhuizen daarvoor klaar zijn.

In het Academisch Ziekenhuis Utrecht hebben artsen ervaring met de behandeling van gifgasslachtoffers. Tijdens de oorlog tussen Iran en Irak werden daar Iraniers behandeld, in 1986 vijf en een jaar later negen, allen slachtoffers van een Iraakse aanvallen met chemische wapens. Momenteel is een ondergronds noodhospitaal in aanbouw, speciaal voor de opvang van oorlogsslachtoffers. Het AZU exploiteert dit samen met het ministerie van defensie. Het noodhospitaal wordt volgens de plannen in september operationeel en is volgens een woordvoeder van Defensie niet geschikt om voor die tijd als opvang te dienen in geval van een oorlog.

De Vereniging Belangenbehartiging Militairen heeft er bij de Marine op aan gedrongen bekendheid te geven aan plannen voor inrichting van een crisiscentrum voor de familieleden van de 550 opvarenden op de twee Nederlandse fregatten in het Golf-gebied en het bevoorradingsschip Zuiderkruis. De marinevoorlichtingsdienst zegt in een reactie dat voorbereidingen voor zo'n crisiscentrum al lang bestaan. De plannen liggen vast en de achtergeblevenen zijn van het bestaan van zo'n centrum op de hoogte gebracht.

Zodra de marineleiding daartoe aanleiding ziet zal het centrum in Den Helder worden geopend. Daarvoor zijn 35 personeelsleden van de sociaal-medische dienst speciaal opgeleid. De Marine ziet nog geen reden het centrum nu al in te richten. Eerst moet duidelijk zijn wat de opdracht voor de Nederlandse schepen in de Golf precies wordt. Ook wordt nagegaan of bij de familieleden behoefte bestaat aan begeleiding. Vanuit Den Helder wordt aan achtergebleven familieleden al maanden uitgebreid informatie verstrekt over de activiteiten van de Marine in de Golf.