Vervoersbond stelt NS ultimatum

UTRECHT, 8 JAN. Als de Nederlandse Spoorwegen voor woensdagmiddag twaalf uur het “Businessplan NS Goederenvervoer” niet aan de Vervoersbond FNV hebben gegeven, stapt de bond naar de rechter.

In het onlangs gepresenteerde Toekomstplan schetsen de NS de toekomst van het rail-goederenvervoer. Om dit vervoer weer gezond te maken zouden er bij het goederenbedrijf tot eind 1993 zevenhonderd van de drieduizend banen moeten verdwijnen.

Volgens de Vervoersbond staat niet in het Toekomstplan dat de NS streven naar een aparte cao voor het goederenbedrijf, naar een aparte poule van machinisten en naar halvering van de personeelskosten. Die gegevens zouden wel in het Businessplan staan. De FNV-bond wil daarover overleg met de NS. “Een voorwaarde daartoe is uiteraard dat u het bestaan van dit plan erkent en ons vervolgens laat weten in hoeverre dit plan of onderdelen van dit plan een rol zullen spelen in de besluitvorming”, aldus de bond in een brief aan de NS. (ANP)