Vervangende dienst wordt 16 maanden

DEN HAAG, 8 nov. - De vervangende diensplicht voor erkende gewetensbezwaarden wordt bekort van achttien tot zestien maanden. Dit heeft het kabinet gisteren besloten. Eerder werd de dienstplicht teruggebracht naar twaalf maanden. Minister Ter Beek (defensie) heeft bij de begrotingsbehandeling in december de Kamer toegezegd ook de duur van de vervangende dienstplicht terug te brengen. De verkorting geldt voor degenen die na 2 januari 1990 aan hun vervangende taak zijn begonnen.