Valse noot

In zijn artikel 'Heulende kerken zoeken nieuwe moraal' (NRC Handelsblad, 22 december) van Mient Jan Faber, komt een passage voor die mij als een valse noot in de oren klinkt. Het gewraakte stukje luidt: “En waarom zou een kerklid of een kerkelijke functionaris geen inlichtingen geven. In Nederland worden toch ook niet alle BVD-medewerkers de kerk uitgezet”. In de tweede zin stelt Faber de BVD-medewerkers impliciet op een lijn met de medewerkers van de Stasi en soortgelijke inlichtingendiensten van het voormalige Oostblok.

Dit is zeer onterecht. De BVD is immers een dienst die - ongetwijfeld uit bittere noodzaak - is ingesteld om onze democratische vrijheden te beschermen. De Stasi is juist ingesteld om die zelfde vrijheden aan de burgers te onthouden. Het is begrijpelijk dat Faber, na het reusachtig echec van zijn 'eenzijdige ontwapenings beweging', gebeten is op de BVD die waarschijnlijk wel belangstelling heeft gehad voor mogelijke door het Oostblok gesponsorde infiltranten in zijn beweging. Maar dat geeft hem niet het recht om de BVD'ers nu maar op een lijn te stellen met inlichtingendiensten van het Oostblok. Laat Faber goed bedenken dat het onder meer aan de BVD te danken is dat hij kan schrijven zoals hij schrijft net zo goed als ik het onder meer aan de BVD te danken heb dat ik dat publiekelijk aan de kaak kan stellen.

    • W. M. Brouwer