Treinreizigers rijden 7 procent meer kilometers

UTRECHT, 8 jan. - Het aantal reizigerskilometers per trein is vorig jaar met 6, 8 procent tot 10, 85 miljard gegroeid. De ontvangsten van de Nederlandse Spoorwegen uit reizigervervoer stegen met 8, 1 procent tot 1375 miljoen gulden. In 1989 was de groei van het aantal reizigerskilometers nog ruim 5 procent.

Uit de vanmiddag gepresenteerde jaarcijfers van de NS blijkt dat de groei in reizigerskilometers het grootste is buiten de spits: 8, 6 procent. In de ochtendspits bedroeg de groei 4, 7 procent en in de avondspits 7 procent. De groei in de vrijdagavondspits was met 5, 8 procent iets kleiner doordat afspraken zijn gemaakt met het ministerie van defensie over spreiding van het begin van weekeindverloven en door weekeindretours pas vanaf 7 uur 's avonds geldig zijn in plaats vanaf 6 uur.

Het goederenvervoer nam in omvang af. In 1990 werd 18, 3 miljoen ton vervoerd tegen 19, 4 in het voorgaande jaar. Het verminderde goederenaanbod zat vooral in erts en kunstmest. De opbrengst bleef ongeveer op hetzelfde niveau: 223 miljoen gulden, tegen 222 miljoen vorig jaar. De verwachte verliezen op het goederenvervoer vallen mee: in plaats van de geraamde 40 miljoen komt men uit tot 25 tot 30 miljoen gulden. Die meevaller vloeit voort uit verdere kostenvermindering, aldus de NS. Ook het transport van de bijna 100 extra treinen met Amerikaans militair materieel van Duitsland naar Rotterdam droeg bij aan de minder negatieve resultaten. Het reizigersvervoer zal dit jaar wederom “een stevige groei” vertonen, verwacht president-directeur L. Ploeger maar niet zo groot als vorig jaar.

Wel verwacht hij dat de procentuele groei van het treinvervoer net als de afgelopen twee jaar die van het autovervoer zal overtreffen. Om al die reizigers op te vangen, wordt dit jaar en volgend jaar een grote hoeveelheid extra materieel in gebruik genomen. In twee jaar zal het aantal zitplaatsen met 10 procent toenemen.

Zolang er geen extra rails zijn aangelegd, kan de toename in het reizigersvervoer alleen worden opgevangen door treinen langer te maken en door meer dubbeldekkers in te zetten. Om langere treinen te kunnen inzetten, zijn het afgelopen jaar op ruim veertig stations perrons verlengd. Dit jaar krijgen nog tien stations langere perrons. Bestellingen voor dubbeldekkers worden met voorrang uitgevoerd. Het aantal dubbeldekkers neemt toe van 75 nu tot 623 in 1995. Hierdoor is de bestelling van het nieuwe stoptreinmaterieel uitgesteld. Wel wordt een serie van negen prototypes gebouwd, die in de loop van dit jaar zullen worden ingezet.

Bestellingen voor hoge-snelheids materieel worden nog dit jaar geplaatst, aldus Ploeger in zijn toespraak.

Voor reizigers belangrijke veranderingen die in de loop van dit jaar zullen worden ingevoerd, zijn het inzetten van negen Eurocities per dag van Amsterdam naar Keulen en uitbreiding van de minibar-service in de intercities tot tien uur 's avonds.

Ploeger wees vanmiddag het verwijt van de hand dat de NS de groei van het aantal reizigers onvoldoende hebben voorzien. “Niemand had voorspeld dat de groei van het treinvervoer die van de auto zou gaan overtreffen.” Het is een groei die de nodige hoofdbrekens zal geven. “Wij zijn zelf niet tevreden over het produkt dat wij vandaag de dag kunnen leveren”, aldus Ploeger.