Mogelijk visverbod bij illegale vangsten

AMSTERDAM, 8 jan. - Vissers die herhaaldelijk de vangstbeperkende regels overtreden krijgen in de toekomst wellicht een visverbod opgelegd. Volgens de Amsterdamse advocaat-generaal mr. P. Brilman, coordinator van het visserijbeleid bij het openbaar ministerie, biedt de Wet economische delicten de mogelijkheid vissers een vangstverbod op te leggen. Het openbaar ministerie hoopt hiermee een eind te maken aan de illegale visaanlandingen. Of de rechter zal instemmen met het visverbod is nog niet duidelijk.