Ir. W. K. Dikland

Ir. W. K. Dikland, lid van de concernraad van de Nederlandse Reassurantie Groep (NRG) uit Amsterdam wordt vice-voorzitter van de raad. Drs J. F. van Oosten Slingeland, directeur, is benoemd tot algemeen directeur. Drs J. H. M. van de Ven en A. J. Rutten, beiden directeur van dochter Algemene Levensherverzekering Mij worden directeur van de NRG.