Inkomen van De Jong nauwelijks gewijzigd

DEN HAAG, 8 jan. - De honorering van drs. M. de Jong (56), de nieuwe voorzitter van de NOS, is nauwelijks gewijzigd. Hij vroeg eerder een jaarsalaris van 500.000 gulden, maar daarmee wilde het kabinet niet instemmen. Nu De Jong volgens de bestaande regeling voor het voorzitterschap van de NOS zal worden gehonoreerd - inclusief een vut- c.q. wachtgeldregeling - ontvangt hij over vijf jaar toch een gemiddeld jaarinkomen van ongeveer vijf ton. Dat is vernomen in kringen van de NOS.

De Jong had een jaarsalaris van ongeveer 500.000 gulden gevraagd en minister d'Ancona (WVC) had dat ook willen geven, maar in het kabinet bestond grote weerstand tegen het bedrag. Ook in de Tweede Kamer stuitte de honorering op kritiek. De media-woordvoerder van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, Beinema, noemde een dergelijk salaris absurd en volstrekt onverantwoord. Vanwege de hoogte van dat jaarsalaris kreeg minister d'Ancona geen toestemming om De Jong te benoemen. Het gebruikelijke jaarsalaris voor een NOS-voorzitter is 175.000 gulden. Al eerder was besloten het salaris te verhogen vanwege de zwaardere taak waarvoor een NOS-voorzitter de komende jaren wordt gesteld. Het jaarsalaris bedraagt nu 240.000 gulden. Nu de salariering geregeld is, ziet Beinema geen beletsel meer voor de benoeming van De Jong.

Minister d'Ancona kwam gisteren met een nieuw voorstel in het kabinet, waarmee uiteindelijk werd ingestemd. De Jong blijft vijf jaar voorzitter van de NOS en zal daarmee een volle termijn vervullen. Aanvankelijk was sprake van drie jaar. In plaats van het jaarinkomen van vijf ton dat d'Ancona aan De Jong had willen geven, zal hij op basis van de 'rechtspositionele regeling NOS-voorzitter' uit 1988 worden gehonoreerd.

De Jong wilde gisteravond niet ingaan op de perikelen rondom zijn salaris. Hij zei dat hij een “pakket verlangens” had voorgelegd en “daar is men blijkbaar uitgekomen. Er is voor mij geen wezenlijke verandering opgetreden, “ aldus De Jong.

De Hilversumse omroepen hebben overwegend positief gereageerd op de benoeming van De Jong. Alleen Veronica-voorzitter drs. J. van de Reijden, tot voor kort zelf voorzitter van de NOS, meent dat De Jong geen verstandige keuze is omdat hij niet verwacht dat De Jong als bindende factor de omroep tot overleg en samenwerking kan brengen. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer stemt in met de benoeming van De Jong. De VVD liet al eerder weten De Jong geschikt te achten voor het voorzitterschap van de NOS.

    • Ward op den Brouw