In kabinet Suriname drie ministers van partij Bouterse

PARAMARIBO, 8 jan. - De Surinaamse vice-president J. Wijdenbosch heeft gisteren de verzekering gegeven dat algemene verkiezingen binnen 150 dagen kunnen worden gehouden. De voorgeschreven kiezersregistratie kan binnen deze tijd voltooid zijn. Hij gaat er dan vanuit dat de bevolkingsadministratie goed is bijgehouden. Wijdenbosch verklaarde dit op een persbijeenkomst na de beediging van de elf ministers die in de nieuwe Surinaamse regering zijn opgenomen.

In het kabinet, dat vooraf als een zakenkabinet was aangekondigd, zitten vier ministers met een duidelijke politieke kleur: mevrouw E. Smit-Naarendorp, H. Eersel en de militair R. Christopher. Zij behoren de Nationaal Democratische Partij van commandant Bouterse. Minister H. Breeveld is lid van de Nationale Partij Suriname (NPS) van de afgezette vice-president Arron.

De overige ministers hebben zich niet eerder in de politiek bewogen. R. Kaaiman is weliswaar voorzitter van de kleine Javaanse politieke partij PPRS, maar is geen actief politicus. Minister L. Boksteen is de enige in het kabinet die al eens minister geweest is, namelijk kort in 1983 in een der regeringen van het militair regime.

In de regering-Kraag- Wijdenbosch is geen minister van financien. Vice-president Wijdenbosch zal de portefeuille van financien beheren totdat alsnog voorzien wordt in deze vacature. Volgens de Grondwet mag de vice-president geen andere functie hebben, maar Wijdenbosch verdedigde het beheren van deze portefeuille met de verklaring dat het gebeurt onder de constitutionele verantwoordelijkheid van de president, die het hoofd van de regering is, alle ministers onder zich heeft, het beleid over een ministerie kan voeren en een minister of de vice-president ermee kan belasten.

De ministers zijn niet gerecruteerd uit de politieke partijen. Het militair gezag heeft het kabinet niet samengesteld in overleg met de dialoog-partners VHP, NPS en KTPI, zoals aanvankelijk wel was aangekondigd. Het is niet duidelijk geworden waarom de militairen de NPS'er Breeveld erbij hebben gehaald en waarom deze heeft toegestemd. Op Shak Sjie na, die gepensioneerd advocaat-generaal is, behoren de meeste ministers tot de jongere generatie.

Opvallend bij de beediging was de afwezigheid van Assemblee-leden. Wijdenbosch bood later zijn verontschuldigingen aan de Volksvertegenwoordiging aan, omdat gebleken is dat de uitnodigingen te laat waren bezorgd. Op de persconferentie van Wijdenbosch bleek dat de ministers geen vrijheid hebben de media te woord te staan. Bij de beediging gaf president Kraag de nieuwe ministers mee om te trachten door hun beleid een eind te maken aan de lange rijen van mensen die consumptiegoederen proberen te kopen. Hij adviseerde om de wild gegroeide prijzen van vooral basisgoederen goed in de gaten te houden en hij drukte hen op het hart integer te zijn.

Het enige commentaar dat op de nieuwe regering is geleverd komt tot dusver van het ochtendblad De Ware Tijd. Het schrijft dat vice-president Wijdenbosch in dit kabinet eruit springt als de sterke man die aangeeft wat uitgevoerd moet worden. Voor de president blijft duidelijk weinig ruimte over om zich als zodanig te bewegen. De Ware Tijd wijst erop dat de formateurs een soort etnisch evenwicht hebben bewaard door de drie grote bevolkingsgroepen in het kabinet vertegenwoordigd te doen zijn.